Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

General Papers

URBANISTIKOS SAMPRATA LIETUVOJE. TARP MIESTO REIKALŲ IR ERDVINIŲ DIMENSIJŲ PDF (Lithuanian)
Algis Vyšniūnas
MIESTŲ MORFOLOGIJA: TRADICIJA IR PERSPEKTYVA PDF (Lithuanian)
Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė, Dalia Dijokienė
GLOBAL CHALLENGES LOCAL ISSUES – LEARNING IN CONTEXT PDF
Elena Archipovaitė
URBANISTINIO PROJEKTAVIMO STUDIJŲ SKIRTUMAI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR LIETUVOS UNIVERSITETUOSE PDF (Lithuanian)
Skirmantė Mozūriūnaitė
„VIETOS DVASIOS” REIŠKINYS SOVIETINĖJE IR POSOVIETINĖJE URBANISTIKOJE PDF (Lithuanian)
Rasa Čepaitienė
REPLACEMENT OF URBAN SPACE: ESTONIAN POST-WAR TOWN PLANNING PRINCIPLES AND STALINIST INDUSTRIAL TOWNS PDF
Siim Sultson
NAUJŲJŲ PRIEMIESTINIŲ GYVENVIEČIŲ LIETUVOJE (1990-2010 M.) RAIDOS IR ARCHITEKTŪROS KOKYBINIS TYRIMAS PDF (Lithuanian)
Tomas Grunskis, Gabrielė Baleišytė
BALTIJOS ŠALIŲ DIDMIESČIŲ URBANISTINIS PLANAVIMAS IR PLĖTRA PDF (Lithuanian)
Matas Cirtautas
EKSPERTINIS VERTINIMAS: INSTITUCIJOS, PRINCIPAI, REZULTATAI PDF (Lithuanian)
Vaidotas Dapkevičius
TARPTAUTINĖ PATIRTIS IR LOKALŪS IŠŠŪKIAI. UAB SWECO VEIKLA LIETUVOJE PDF (Lithuanian)
Mindaugas Pakalnis
ARCHITEKTŪRA SUFORMUOTA URBANISTINIO KONTEKSTO. SINERGETINIS ASPEKTAS PDF (Lithuanian)
Edgaras Neniškis
URBANISTIKOS PAIEŠKOS KASDIENĖJE ARCHITEKTŪRINĖS VEIKLOS PRAKTIKOJE (ŠIAULIŲ PAVYZDYS) PDF (Lithuanian)
Vytenis Rudokas
URBANISTIKOS REGLAMENTAVIMAS IR GALIMYBĖS PRAKTIKOJE PDF (Lithuanian)
Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, Saulius Motieka, Mindaugas Grabauskas, Asta Kazlaitė
URBANISTINIO PLANAVIMO REGLAMENTAVIMAS. MIESTŲ IR MIESTELIŲ (NE)PLANAVIMO ĮSTATYMAS PDF (Lithuanian)
Gintautas Tiškus